Jedlo ako liek

Vyhlásenie o ochrane údajov pre Google Analytics

Táto webová stránka používa službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Preto spoločnosť Google ukladá na zariadenie súbory cookie. Umožňujú analýzu používania webových stránok. Zhromaždené informácie sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a zaznamenávajú sa na ňom - ​​vrátane adresy IP. Google Analytics je nastavený tak, aby sa adresy IP ukladali iba anonymne. V dôsledku tohto nastavenia spoločnosť Google skráti adresy IP zaznamenané v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Google zhromažďuje získané informácie na vyhodnotenie používania webovej stránky a na vygenerovanie zodpovedajúcich správ. Google Analytics je nastavený tak, aby sa údaje vymazali do 14 mesiacov od jeho vytvorenia.

Údaje sa spracúvajú na základe § 6 ods. 1 písmeno f) GDPR s oprávneným záujmom o zlepšenie tejto webovej stránky.

Nastaveniu prehliadača cookie sa dá zabrániť nastavením prehliadača tak, že odmietne všetky súbory cookie. Zhromažďovanie údajov spoločnosťou Google môže zabrániť inštalácii nasledujúceho doplnku prehliadača: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk. Kliknutím na nasledujúci odkaz tiež zabránite službe Google Analytics zhromažďovať údaje. Týmto sa nastavuje zodpovedajúci súbor cookie pre deaktiváciu: deaktivujte zhromažďovanie údajov v službe Google Analytics pre tento web..

Ďalšie informácie o ochrane údajov od spoločnosti Google nájdete na adrese: https://www.google.com/intl/sk/analytics/privacyoverview.html.