Jedlo ako liek

Ceny

Konzultácia po telefóne - 80 EUR
  • Telefonický rozhovor 15 minút
  • Všetky odporúčania v písomnej forme
Ďalšia prípadná potrebná pomoc v budúcnosti - 60 EUR
  • Telefonický rozhovor 15 minút
  • Všetky odporúčania v písomnej forme
Vytvorenie Vášho osobného stravovacieho plánu - 120 EUR
  • Stravovací plán v písomnej forme